ОВОРЛОХ

Зориудаар ямар нэгэн овор гаргах, дүр байдал үзүүлэх: ажиггүй оворлох (овор гаргаж буйгаа дэлгэрэнгүй...