ОВОРТОЙ

1. Овор их: овортой харагдах (наснаасаа илүү хөгшин мэт харагдах);


2. Сүр бараа ихтэй: овортой ачаа (бараа сүр ихтэй том ачаа).

овортой харагдах наснаасаа илүү хөгшин мэт харагдах
овортой ачаа бараа сүр ихтэй том ачаа