ОВОРЖИХ

1. Зүс царай нь хөгшрөх шинж байдалтай болж овор суух - Сүрхий оворжсон хүн юм гэж бодов.дэлгэрэнгүй...


2. Томоожих, төрх байдал нь төлөвших: оворжих нас (төлөвшин томоожих нас).