ОВОРДОХ

1. Овортой харагдах, овортой учир зохимжгүйдэх: ангийнхандаа дэлгэрэнгүй... (ангийн хүүхдүүдээс ах мэт харагдах); 2. [цахар аман аялгуу] Биеэ өргөмжлөн ихэрхэж маяглах - Тэр амьтны ларжаалан овордохыг чи үзээ биз. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.