ОВООТ I

Овоо бүхий - Дэмий л Хүрээний зүүнтэйх овоот хөтлийн шилийг байн байн харна. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОВООТ II