ОВООХОН

Нэлээд овоо - Ядахдаа овоохон мөс дөхүүлээд өгнө гэдэг туслах төлчнөөр ирсэн хүний нүдэнд үзэгдэх нэмэр болох бус дэлгэрэнгүй... Т.Рэнцэн. Шинэ даваа.