ОВООТ II

Саадгийн амсарт зэв сум дүрэхээр давхарлан хийсэн арьс.

Ижил үг:

ОВООТ I