ОВОО III

Үнэг, нохой, чоно зэрэг амьтны гавлын оройн овгор: чонын овоо (чонын гавал дээрх овгор), овоо дэлгэрэнгүй... (амьтны гавлын дээрх овгор арьснаас шүүрэн барих) - Сандрахдаа чонын овоо дээрээс шүүрээд дараад авчээ. Б.Нямаа. Арандалынхан.

чонын овоо чонын гавал дээрх овгор
овоо дээрээс нь шүүрэх амьтны гавлын дээрх овгор арьснаас шүүрэн барих
Ижил үг:

ОВОО I

ОВОО II

ОВОО IV

ОВОО V