ОВОО II

Бууны гол төмрийн үзүүрийн дээд талд байдаг бууг онилж хараалахад хэрэглэх жижиг шовгор төмөр: овоо дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (бууны онь, тусалтыг тохируулах зүйл), овоо хараа тааруулах (сумны тусалтыг тааруулах) - Би овоо хараагаа нийлүүлэн гохоо дарлаа. Г.Дүйнхэржав, Арилшгүй мөр., *овоо хараандаа авах (бусдын анхаарал, хяналтад орох).

овоо хараа бууны онь, тусалтыг тохируулах зүйл
овоо хараа тааруулах сумны тусалтыг тааруулах
овоо хараандаа авах бусдын анхаарал, хяналтад орох
Ижил үг:

ОВОО I

ОВОО III

ОВОО IV

ОВОО V