ОВООДОЙ

1. Лам нарын хурал номын үйлд өмсөх ирмэгтэй, хавчиг өндөр оройтой, үс юмуу хилэн хараатай хос бүч бүхий малгай: дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Лам, ноёдын малгайн хүндэтгэл нэр;
3. Ам бөсийг хошуулдан нугалж хийсэн хурдан морины хүүхдийн өмсдөг малгай: хурдан морины овоодой (хурдны морь унаж уралдах хүүхдийн дэлгэрэнгүй...
4. Бяцхан овгор зүйл: овоодой чулуу (бага хэмжээгээр овоолсон чулуу).

овоодойн бүч овоодой малгайн ар талд унжин байх нарийн бөс даавуу
хурдан морины овоодой хурдны морь унаж уралдах хүүхдийн өмсөх малгай
овоодой чулуу бага хэмжээгээр овоолсон чулуу