ОВООЛЛОГО

1. Овоолж хураасан буюу овоолсон юм: махан овооллого (а. Их хэмжээний махыг нэг дор овоолсон нь; б. дэлгэрэнгүй...


2. Өргөн суурьтай, шовгор оройтой барилга: Мисирийн овооллого (Эртний Египетийн барилга, пирамид);
3. Бие бие дээрээ дам гарч, овооролдон хийх биеийн тамирын нэгэн дасгал: биеийн тамирын овооллого хийх (бие бие дээрээ овооролдон дэлгэрэнгүй...
махан овооллого а. Их хэмжээний махыг нэг дор овоолсон нь; б. [шилжсэн] Дайн тулаан болсон газарт үлдсэн хүүр цогцос
Мисирийн овооллого Эртний Египетийн барилга, пирамид
биеийн тамирын овооллого хийх бие бие дээрээ овооролдон дасгал хийх