ОВОО IV

Бузгай, зэгсэн, нэлээд сайн: овоо даавуу (чанартай даавуу), овоо дориун (нэлээд дэлгэрэнгүй...

овоо даавуу чанартай даавуу
овоо дориун нэлээд сайн
овоо сайн дажгүй сайн
овоо төвхнүүлэх ихэд эмхэлж цэгцлэх
овоо юм сүрхий сайн зүйл
овоо нааштай хандах эерэг байдлаар сэтгэл тавьж хүнд хандах
унахад овоо морь унахад бузгай сайн морь
овоо сурдаг хүүхэд хичээлдээ бузгай сайн хүүхэд
Ижил үг:

ОВОО I

ОВОО II

ОВОО III

ОВОО V