ЖАВ VI

Ханын толгой мөргүүлж барьсан оромж, хавчаахай.

Ижил үг:

ЖАВ I

ЖАВ II

ЖАВ III:

ЖАВ IV

ЖАВ V

ЖАВ VII

ЖАВ VIII