ЖАВАР II

Жалхаа, ёоз, жавхаа, золбоо: жавар нүдтэй (тод хар хөмсөг, сормуус зуувандуу нүд) - Жаран цагаан хонийг жалгын дэлгэрэнгүй.... ААЗ., жавартай харц [шилжсэн] (далд муу зөн агуулсан харц), жалга жавар [хоршоо] (жалх ёоз).

жавар нүдтэй тод хар хөмсөг, сормуус зуувандуу нүд
жавартай харц далд муу зөн агуулсан харц
жалга жавар жалх ёоз
Ижил үг:

ЖАВАР I