ЖАВАРТАЙ II

Нүдэнд нь хүйтэн инээмсэглэл тодорсон.

Ижил үг:

ЖАВАРТАЙ I