ЖАВЖАА II
/ нутгийн аялгуу /

1. Шинхэг заар, бугын заар; нохойн шинхэг;


2. Шар будаа.

Ижил үг:

ЖАВЖАА I