ЖАВСАЛЗАХ

Аливаа юмыг сонирхож сээтэгнэх: жавсалзсан хүүхэн (сээтэгнэж сэртэлзсэн хүүхэн).