ЖАВСАЛЗУУР

Сээтэгнүүр байдал, сээтэн зан: жавсалзуур бүсгүй (аальгүй эмэгтэй, сээтэн бүсгүй).