ЖАВУУН

Зэгсэн сайн, овоо - Жавуун ухаантай сэргэлэн хүүхэд байна. Яриа.