ЖАВХААЖИЛ

1. Жавхаажих үйлийн нэр;


2. Жавхаажих байдал.