ЖАВХАЙХ

Жавхгар болох: жавхайтал ороох (жавхгар сайхан ороох) - Охорхон хүрээтэй цэнхэр эсгий малгай дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., жавхайтал сойх (цэмбийтэл сойх), бие нь жавхайх (бие нь бялдар сайтай болох).

жавхайтал ороох жавхгар сайхан ороох
жавхайтал сойх цэвцийтэл сойх
бие нь жавхайх бие нь бялдар сайтай болох