ЖАВХАЛЗУУЛАХ

1. Жавхгар юмыг хөнгөн шингэн хөдөлгөх;


2. Гоолиг сайхан биеэ хөдөлгөн гайхуулах.