ЖАВХГАР

Гоолиг нарийн биетэй, цовоо сэргэлэн хөдөлгөөнтэй: жавхгар биетэй (гэдэс гүзээ бага, бие бялдар өв дэлгэрэнгүй...

жавхгар биетэй гэдэс гүзээ бага, бие бялдар өв тэгш сайхан
жавхгар унага тэгш сайхан биетэй, цовоо унага
жавхгар уурга тэгш шулуун уурга