жавхгар биетэй
гэдэс гүзээ бага, бие бялдар өв тэгш сайхан