ЖАВЧАА
/ шашин /

Аар саар гүрэм, базаалга: жавчаа хийх (бага сага гүрэм дором хийх) - Аврал, жавчаа хийх гэж дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.