ЖАГ II
/ амьтан /

 

Жаг гөрөөс.

Ижил үг:

ЖАГ I

ЖАГ III