ЖАГАН I

Сүм хийдийн гал тогооны газар: жас жаган [хоршоо] (сүм хийдийн хүнс зоорь, гал тогоо) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАГАН II

ЖАГАН III