ЖАГДАГ

1. Юмны тавиур, хөл;


2. [шилжсэн] Ажил явдалд учрах саад тотгор, чөдөр тушаа.