ЖАГМАА
/ ургамал /

Жагмаагийн овгийн, усанд ургадаг өндөр өвс: далбан жагмаа (усны өргөн навчит зэгс), шууман дэлгэрэнгүй... (усны нарийн навчит зэгс), жагмаагийн овог (усны зэгсний овог).

далбан жагмаа усны өргөн навчит зэгс
шууман жагмаа усны нарийн навчит зэгс
жагмаагийн овог усны зэгсний овог