ЖАГМААТАН
/ ургамал /

Нэг хэлтэрт ургамлын овог, олон настай өвслөг ургамал.