ЖАГЖААН

Жагжгар, ягжгар, намхан, жижиг - Тэдний ар талаар жагжаан Пүрэв удирдан олон хүн тал тал тийш нь мордуулан хэл дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.