ЖАГАР

Энэтхэг; цагаан хятад: жагар олс (энэтхэг олс), жагар орон (энэтхэг орон) - дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., жагар шонхор [амьтан] (Энэтхэгт амьдардаг нэг зүйл шонхор), жагар оо (энэтхэг оо).

жагар олс энэтхэг олс
жагар орон энэтхэг орон
жагар шонхор Энэтхэгт амьдардаг нэг зүйл шонхор.
жагар оо энэтхэг оо