жагар шонхор
/ амьтан /
Энэтхэгт амьдардаг нэг зүйл шонхор.