ЖАГА

Хүн, амьтан хэлээ тагнайд хүргэхэд хамжин шүргэж гарах дуу чимээ - “Жага жага” шулганах нь дэлгэрэнгүй... Л.Содов. Хаврын нар., жага дуугарах (тагнай таших, хавшин дуугарах).