ЖАВХААЖУУЛАХ

Өнгө жавхаа оруулах, жавхаатай болгох