ЖАВХААЛАГ

Нэлээд жавхаа бүхий, золбоолог, хийморьлог: жавхаалаг бүсгүй (гялалзсан сэргэлэн бүсгүй), дэлгэрэнгүй... (цог хийморьтой залуу) - Дондог аргагүй л баян айлын хүү гэдгээ харуулж жавхаалаг гялалзана. Д.Мягмар. Уянгын туужууд., жавхаалаг морь (омголон морь), жавхаалаг башир [ургамал] (согоо суман).

жавхаалаг бүсгүй гялалзсан сэргэлэн бүсгүй
жавхаалаг залуу цог хийморьтой залуу
жавхаалаг морь омголон морь
жавхаалаг башир согоо суман