ЖАВХААГҮЙ

Өнгө үзэмжгүй, толиогүй, золбоогүй, хийморьгүй, доожоогүй: жавхаагүй амьтан (доожоогүй амьтан), жавхаагүй байдал дэлгэрэнгүй...

жавхаагүй амьтан доожоогүй амьтан
жавхаагүй байдал уруу царайтай, үхээнц уйтгартай байдал