ЖАВСГАНАХ

Юмыг сонирхсон хэрнээ авахгүй голж маяглах: жавсганан харах (голонгуй харах), жавсганан явах (илтэд дургүйцэн дэлгэрэнгүй...

жавсганан харах голонгуй харах
жавсганан явах илтэд дургүйцэн явах