ЖАВТИЙ

1. Аливаа бузрыг арилгаж угаасан юм, түүнийг гүйцэтгэх шашны зан үйл;


2. [яриа] Шийтгэл, зэмлэл буруушаал: жавтий тавих (шийтгэл хүлээлгэх), жавтий хүртэх (а. Зэмлэл хүлээх; б. дэлгэрэнгүй...
жавтий тавих шийтгэл хүлээлгэх
жавтий хүртэх а. Зэмлэл хүлээх; б. Зодуулах.
жавтий хүртээх буруушаан зэмлэх, шийтгэх