ЖАВЖАА I
/ амьтан /

Зүр, эм бор гөрөөс.

Ижил үг:

ЖАВЖАА II