ЖАВДАГ
/ хуучирсан /

Нэгэн зүйл зэвсэг - Тохох зөвтэй эмээл минь, барих зөвтэй жавдаг минь. дэлгэрэнгүй...