ЖАВДАН

Хурлын лам нарын суудлын налуу тавцантай, олбог бүхий түшлэг, урт өнгөц, зиндаанаас хамаарч суудлын өндөр, нам, дэлгэрэнгүй...