ЖАВАА
/ ургамал /

Шүхэр адил улаан цэцэгтэй, тойрсон уртавтар навчтай нэгэн зүйл сарнай цэцэг; ар сүүдэр газар голдуу ургадаг, үндсийг дэлгэрэнгүй...