ЖАВ V
/ ургамал /

Шүхэртэн овгийн, цагаан баг цэцэгтэй, хавиргалаг болоод мөчирлөг иштэй, навч хошоод өдлөг, өргөн зуувгар жимстэй олон дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАВ I

ЖАВ II

ЖАВ III:

ЖАВ IV

ЖАВ VI

ЖАВ VII

ЖАВ VIII