ЖАВ VII

Нохой, муур зэрэг тэжээвэр амьтныг үлдэн хөөх үг - Улаан халтар нохойгоо “жав” гэж хөөв. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАВ I

ЖАВ II

ЖАВ III:

ЖАВ IV

ЖАВ V

ЖАВ VI

ЖАВ VIII