ЖАВ IV
/ ургамал /

Урт нь хоёр чий, далайн хөвөөгөөр ургадаг, хатуу навчтай таван салаа бүхий жижиг цэцэгтэй, гүйлстэй адил үндэстэй дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАВ I

ЖАВ II

ЖАВ III:

ЖАВ V

ЖАВ VI

ЖАВ VII

ЖАВ VIII