ЖАВ III:

жав хийх (нарийхан дорой дуугаар хуцах), жав жав хуцах (шалихгүй дуугаар тасралтгүй хуцах), жав жав дэлгэрэнгүй... (олон дахин хэлэх, үглэх, янших) - Битгий жав жав хийгээд бай. Яриа.

жав хийх нарийхан дорой дуугаар хуцах
жав жав хуцах шалихгүй дуугаар тасралтгүй хуцах
жав жав хийх олон дахин хэлэх, үглэх, янших
Ижил үг:

ЖАВ I

ЖАВ II

ЖАВ IV

ЖАВ V

ЖАВ VI

ЖАВ VII

ЖАВ VIII