ЖАВ II

Аврал, аврах, гэтэлгэх, ангижруулах гэсэн утгатай төвд үг: жас жав [хоршоо] (хийдийн хөрөнгө зоорь, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАВ I

ЖАВ III:

ЖАВ IV

ЖАВ V

ЖАВ VI

ЖАВ VII

ЖАВ VIII