ДАВХРАА IV

Нийгмийн нэгэн анги бүлэг бологсод; давхарга: нийгмийн давхраа (нийгмийн анги бүлгийг бүрдүүлэгч дэлгэрэнгүй...

нийгмийн давхраа нийгмийн анги бүлгийг бүрдүүлэгч хэсэг
дээд давхраа хөрөнгө чинээ, нөлөөний хүрээгээрээ нийгэмд тэргүүлэгч үүрэгтэй хэсэг
сэхээтний давхраа шинжлэх ухаан, сургалт хүмүүжил, хүмүүнлэгийн салбарт ажилладаг дээд боловсролтой хүмүүс
хүн амын өргөн давхраа хүн амын дунд нэлээд газар авч дэлгэрсэн давхраа
Ижил үг:

ДАВХРАА I

ДАВХРАА II

ДАВХРАА III