ДАВХРАА I

Давхарлан тогтсон юм; давхарга: давхраа мандал (агаар мандлын дээд хэсэг), давхраа дэлгэрэнгүй... (а. Давхар үе бий болох; б. Нүд давхраатах), хөрсний давхраа (хөрсний үе тогтоц) - Түүнээс үргэлжилсэн давхраа намхан уулс дээгүүр олон гэр байшин цайран гялалзаж үзэгдэнэ. С.Дашдэндэв. Улаан наран.

давхраа мандал агаар мандлын дээд хэсэг
давхраа тогтох а. Давхар үе бий болох; б. Нүд давхраатах
хөрсний давхраа хөрсний үе тогтоц
Ижил үг:

ДАВХРАА II

ДАВХРАА III

ДАВХРАА IV